Já na to mám! Program rozvoje učebních strategií pro studenty SŠ s dyslexií

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:28. 01. 2019 – 29. 01. 2019
Cena:1900 Kč za seminář Kč
 
• představení komplexního programu rozvoje učebních postupů „Já na to mám!“, strategií pro práci s informacemi, posílení kognitivních funkcí (myšlení, paměť, pozornost, prostorová orientace, verbální vyjadřování) a sociálních dovedností;
• seznámení s principy, na jejichž základě program vznikl a s metodami, jak realizovat program s žáky;
• cílem kurzu je seznámit účastníky s principy komplexního programu „Já na to mám!“ pro práci se středoškoláky s diagnózou SPU a naučit frekventanty samostatně pracovat s programem a vést tak své žáky.

Každý účastník obdrží metodiku a pracovní listy k programu „Já na to mám!“.

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
speciální pedagogové
psychologové