Úvod do sociálního zemědělství

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:01. 03. 2019 – 03. 03. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:3000 Kč za celé studium Kč
 
Kurz nabízí celkový přehled o historii a současnosti sociálního zemědělství v Evropě a v České republice, typologii farem a organizací, cílových skupin atd. sociálního zemědělství. Kurz se věnuje dalším tématům, která se váží k zemědělské farmě jako důležitému partnerovi místního rozvoje na venkově (WWOOF, KPZ, komunitní a sociální zahrady). Kurz nabízí široký prostor pro řešení konkrétních problémů z této oblasti. Součástí kurzu je exkurze na dvě sociální farmy.

Doplňující informace:

Cíl akce:Sociální zemědělství je inovativní přístup, který sdružuje multifunkční zemědělství s integračním zaměstnáváním a sociálními a vzdělávacími službami na místní úrovni. Přispívá v rámci produkce zemědělského zboží k blahobytu a sociální integraci osob se sp
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603 330 793
Typ akce:kurz
Oblast:pracovní činnosti, úvod do světa práce
jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
speciální pedagogové
učitel praktického vyučování
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci