Nadstavbové školení – tábornické dovednosti – ENG

Pořádá The Duke of Edinburgh’s International Award Czech Republic Foundation

Termín:21. 03. 2019
Kraj:Praha
Cena:400 Kč za den Kč
 
Chcete realizovat dobrodružné expedice, ale nemáte na to zkušenosti? Chcete si zopakovat, jak sbalit batoh, rozdělávat oheň mnoha způsoby, stavět stan v dešti nebo naučit se dělat přístřešek z celty? Přijďte na školení tábornických dovedností a pomozte potom vašim účastníkům připravit se na expedice.

Společnost 3E Outdoors (http://www.3eoutdoors.com/), která má mnohaleté zkušenosti s akcemi v přírodě jak pro mladé, tak pro dospělé, a také s expedicemi DofE, vás skvěle zaškolí, zodpoví nejrůznější dotazy a také může poradit, jak na expediční výcvik.

Školení je určeno pro širokou veřejnost, můžete tedy vyslat kolegy, kteří nejsou zapojeni v DofE, nebo také účastníky, kteří mohou své zkušenosti předat dalším účastníkům a tím Vám pomoci s výcvikem a přípravou expedic.

Doplňující informace:

Cíl akce:Přijďte na školení tábornických dovedností a pomozte potom vašim účastníkům připravit se na expedice.
Kontaktní email:karel.halacka@dofe.cz
Poznámka k ceně:V případě, že účastník zruší účast na školení 3 a méně dnů před zahájením školení, platí storno poplatek ve výši 500 Kč.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
jiné (ostatní akce)
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
Cílová skupina:pedagogové volného času
speciální pedagogové
trenéři sportovních škol
učitel praktického vyučování
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení