Základy komunikace s lidmi s demencí

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:09. 03. 2019
Kraj:Praha
Cena:10000 Kč za celé studium Kč
 
Kurz se praktickou formou zaměřuje na objasnění tématu komunikace s cílovou skupinou osob s demencí. Věnuje se tématům, která jsou nezbytná pro pochopení procesu stárnutí, fungování mozku a paměti. Praktickou formou přiblíží účastníkům možnosti verbální a neverbální komunikace s lidmi s demencí, zaměří se na náročné situace v kontaktu a jejich možná řešení.

Doplňující informace:

Cíl akce:Absolvent vzdělávacího programu má základní znalosti a dovednosti potřebné pro práci s člověkem s demencí, je seznámen se specifiky práce s touto cílovou skupinou. Získané vědomosti a dovednosti dokáže využít při každodenním kontaktu a individuálním pláno
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603 330 793
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:speciální pedagogové