Komunikace s nemotivovaným klientem

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:01. 04. 2019 – 08. 04. 2019
Kraj:Praha
Cena:2000 Kč za celé studium Kč
 
Obsah kurzu:
Základní pojmy spojené s motivací.
Portrét nemotivovaného klienta.
Vlastní motivace v životě.
Pomoc a kontrola jako cesty k navázání a udržení spolupráce.
Nácviky vedení rozhovoru s komentáři a korekcí.
Reflexe změn, revize cílů.
Vlastní motivace k práci s klienty.
Motivace, potřeby a hodnoty klientů.
Zdroje klientů.
Nácviky vedení rozhovoru v modelové situaci s komentáři a korekcí.

Doplňující informace:

Cíl akce:Rozvoj profesních dovedností při práci s klientem (obzvláště při navazování a udržení spolupráce). Reflektované využívání vlastní motivace k práci a při práci s klientem. Porozumění vztahu motivace, potřeb a hodnot. Praktické využití v práci s klienty.
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603 330 793
Typ akce:kurz
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé speciálních škol
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Poznámka:kurz se koná 2 dny (2 po sobě jdoucí pondělky)