Kdo jsou Romové – základy pro sociální pracovníky

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:08. 06. 2019
Kraj:Praha
Cena:1000 Kč za celé studium Kč
 
Absolvent kurzu by měl umět specifika, se kterými se setkává v souvislosti s Romy, zasadit do širšího kulturního, sociálního i historického rámce. Současně by měl být schopen kriticky reflektovat předsudky a stereotypní myšlení v diskuzích o Romech. Zároveň by pak měl odhalovat paternalismus a etnocentrismus ve vlastním přístupu k Romům.
Kurz poskytuje širší interdisciplinární kontext pro porozumění situaci Romů především v České republice. V kurzu tak budeme diskutovat základní vymezení probírané skupiny (jak se Romové sebeidentifikují, jak se o Romech mluví, jak se k nim přistupuje, jak jsou vnímáni). Vymezené téma budeme postupně nahlížet z hlediska historického, politologického, jazykovědného či kulturně-antropologického. Jednotlivé podkapitoly budou probírány s ohledem na zkušenosti a očekávání účastníků kurzu, kurz by tak měl být ve vysoké míře napojen na praxi v sociální práci. Aspektům sociální práce mezi Romy pak bude věnována celá závěrečná kapitola.

Doplňující informace:

Cíl akce:Absolvent kurzu by měl být schopen akceptovat, respektovat a vysvětlovat jinakost romské kultury a komunikace v běžné praxi sociální práce.
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603 330 793
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
pedagogika, psychologie
prevence, výchovné poradenství
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
speciální pedagogové
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci