Školská legislativa – aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech – Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:16. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, a souvisejících právních předpisů pro FKSP i sociální fondy. Jeho cílem je poskytnout návod jak správně postupovat při poskytování příspěvků z těchto fondů a upozornit na nejčastější chyby, ke kterým v této agendě dochází.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Úvod do problematiky, fond kulturních a sociálních potřeb, sociální fondy, tvorba, zásady a čerpání fondu, pravidla hospodaření s fondy.
II. Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a souvisejících právních předpisů pro FKSP i sociální fondy, aktuální stav legislativy, výklad vyhlášky a její aplikace v praxi.
III. Hospodaření s fondy, vazby na změny zákonů tvorba a užití, zdaňování plnění z fondů, připravované změny možnosti příspěvku (na penzijní připojištění a pojistné na soukromé životní pojištění), poskytování půjček, dary (životní a pracovní výročí, apod.), příspěvky na rekreaci, vitamíny, očkování, příspěvky na stravování.
IV. Spolupráce s odborovými organizacemi.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:školský management a řízení školy