Scribus – grafický editor ve školní praxi

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:27. 02. 2019
Kraj:Středočeský
 
Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na seznámení s možnostmi uplatnění grafického editoru pro podporu výuky. Scribus patří mezi open source software a je určený pro publikování textového a multimediálního obsahu. Pro uživatele představuje kreativní publikační nástroj, který nevyžaduje znalost programovacích jazyků. Účastníci semináře se teoreticky i prakticky seznámí s tímto grafickým softwarem, který nepodléhá licenčním poplatkům, a je tak vhodný pro použití ve školách. Nabízí celou řadu funkcí, které usnadňují vytváření grafických návrhů, vlastní sazbu i nastavení PDF výstupů pro web či k tisku. V praxi jej lze využit pro vytváření školních časopisů, letáků, pozvánek, učebních pomůcek, a to jak tištěných, tak elektronických. Součástí semináře jsou i metodické postupy, jak tyto dovedností aktivně samostatně rozvíjet a jak je uplatnit ve výuce.
Seminář bude zaměřen na praktické využití programu – vytvoření letáku či pozvánky na školní akci s využitím volně dostupných fontů, fotografií či vektorové grafiky. Účastníci získané poznatky a dovednosti využijí v praxi ve výuce jednotlivých předmětů.
Obsah – témata:
– seznámení s programem
– cíle a funkce programu, popis uživatelského rozhraní, nastavení aplikace, nastavení dokumentu
– vytváření a konverze objektů, jejich zarovnání a rozmístění, otáčení, cesty a tahy
– uzly a řídící body, hladiny a vrstvy, výplň, obrys, metody zobrazení
– styly, speciální znaky, řetězení textových rámců, dělení slov, nezlomitelná mezera, vzorové stránky
– import barev, barevné palety, barevná pipeta, kruhová paleta, přímé barvy, vzorky
– formuláře, skripty, kalibrace barev, anotace a záložky
– možnosti exportu do PDF
– klávesové zkratky, další tipy a triky
– vytvoření letáku krok za krokem
– vytvoření objektů, rozložení objektů na stránce, export na web a k tisku
– předtisková kontrola, řešení problémů
– nápověda, informační zdroje online
– internetové stránky s podklady s volnou licencí
– výukové a metodické materiály – doporučení, zhodnocení

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)