Jak vytvářet dobré vztahy mezi učiteli a rodiči žáků

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:29. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář zaměřený na podporu vytváření otevřených a kvalitních vztahů mezi učiteli a rodiči jejich žáků, na vytváření pozitivních vazeb mezi školou a rodinou. Otevírá diskuze o dvou perspektivách, které je nutné zbavit vzájemného soupeření, hledá odpovědi na to, jak světy školy a rodiny propojit, aby se nejen vzájemně respektovaly, ale mohly si vzájemně účinně pomáhat. Poskytuje konkrétní návody, příklady projektů a aktivit, které to oběma stranám usnadňují. Po celou dobu je seminář zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností a osobnostně sociální rozvoj pedagogů.
Seminář je určen zejména třídním učitelům, kteří mohou svým jednáním kultivovat vzájemné vztahy školy a rodiny.
Obsah – témata:
1. Současná škola a její nároky / Současná rodina a její potřeby – 2 perspektivy – úvodní reflexe
– brainstorming – umožní odhalit celou paletu podob současné školy a rodiny
o diskuse: Co to znamená dobrá škola? Jak by měla vypadat a jak by měla fungovat rodina?
o cíl: Uvědomit si, že neexistuje ideální škola ani ideální rodina.
– co vlastně chtějí rodiče?, co si přejí učitelé?
– shodnou se rodiče a učitelé na tom, co je dobré vzdělání?
– začít spolu mluvit bez strachu z moci toho druhého propojení dvou perspektiv
2. Fenomén domácí úkoly a domácí příprava – neuralgický bod mezi školou a rodinou
– domácí úkoly jako zdroj stresu v rodinách, nebo vhodný doplněk vzdělávání?
– jak by měl vypadat domácí úkol
3. Fenomén třídní schůzky
– co se děje v hlavách učitelů, co v hlavách rodičů při třídních schůzkách?
– hraní rolí
– různé formy třídních schůzek
– třídní schůzka jako výkladní skříň vztahů rodičů a školy
4. Komunikace učitele s rodinou
– proměny komunikace učitele s rodiči respektující vývojová stadia žáka
– komunikace s rodičem žáka se SVP
– komunikace s rodiči, kteří mají odlišnou vzdělanostní tradici než učitel
– komunikace s rozvedenými rodiči
– komunikace s rodiči – cizinci
– komunikace v případě šikany
– komunikace v případě problémového chování žáka
5. Rodičovské skupiny
– jak mohou pomoci rodičovské skupiny (kluby)
– rodičovské skupiny jako bezpečný prostor pro vyjadřování názorů a sdílení zkušeností
– vedení rodičovských skupin
6. Podoby možné spolupráce rodičů se školou
– další náměty na spolupráci

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:akce na zakázku