Asertivní komunikace pro pedagogy

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:31. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřen na další rozvoj pedagogických komunikačních kompetencí pedagogů.
Komunikační schopnosti a dovednosti jsou pro úspěšnou pedagogickou praxi nezbytné, a to pro učitele na všech druzích a stupních škol. Pod vedením zkušeného lektora si účastníci zopakují základní odborné teoretické znalosti z této oblasti a v praktické části si vyzkouší a nacvičí řešení jak běžných, tak i náročných či emočně vypjatých komunikačních situací, což jim v následné pedagogické praxi umožní úspěšně se vyrovnat s komunikační zátěží i se stresovými faktory.
Seminář doporučujeme pedagogům, kteří absolvovali specializační studia prevence rizikového chování nebo výchovného poradenství, rovněž i vedoucím pedagogickým pracovníkům, případně jako zakázkový seminář pro celé pedagogické sbory.
Obsah – témata:
– typy komunikace – agresivní, pasivní, manipulativní, asertivní
– komunikační styly
– principy asertivní komunikace
– asertivní práva a povinnosti
– asertivní techniky
– asertivita a stres
– asertivita a autorita
– asertivní jednání s žáky a studenty
– asertivní jednání s rodiči
– praktické situace, rozbor, nácvik možného řešení

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:akce na zakázku