Otevřené hodiny matematiky (4. třída)

Pořádá BOMEROVÁ Eva, MICHNOVÁ Jitka – společnost lektorů

Termín:05. 03. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:550 Kč za celé studium Kč
 
Zúčastníte se dvou běžných vyučovacích hodin matematiky ve čtvrté třídě vedených Hejného metodou. V následném semináři proběhne analýza hodiny a diskuse nad vzdělávací metodou, během které budou diskutovány i situace, ke kterým dochází při Vaší každodenní učitelské praxi. Bude zmíněna nejen organizace hodin, ale i problematická témata – jak na hodnocení, jak komunikovat s rodiči, jak tvořit testy, jak využívat didaktické pomůcky, jak individualizovat a mnohé další dle Vašeho zájmu a potřeb. Kladně hodnocené je též vzájemné sdílení zkušeností lektorky i jednotlivých účastníků, nápady a podněty přímo využitelné ve výuce.

Doplňující informace:

Cíl akce:Vzájemné předávání praktických zkušeností z výuky
Kontaktní email:bomerova@centrum.cz
Kontaktní tel.:732209807
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 1. stupně