Techniky arteterapie a dramatické výchovy v kariérovém poradenství

Pořádá EKS, z.s.

Termín:01. 03. 2019
 
V poradenství někdy tradiční hovor nestačí. Existují však různé kreativní techniky, které nám mohou pomoci, aniž bychom překročili hranice kariérového poradenství. Techniky arteterapie spočívají v pomoci klientům prostřednictvím umění (výtvarného umění, divadla, poezie…). Ukážeme si techniky, které vedou k lepšímu pochopení sebe sama, k uvolnění i zlepšení komunikačních schopností. Prostřednictvím arteterapie je možné posunout rozhovor k tématům, která by verbálně vyřčena být nemusela. Sami na sobě si techniky vyzkoušíte a naučíte se, jak je použít k lepšímu pochopení pocitů a vyjádření emocí. Těšit se můžete např. na tvorbu koláží, improvizační divadlo, hru s asociacemi a symboly a další výtvarné technik

Doplňující informace:

Cíl akce:Naučíte se propojit a rozvíjet obě mozkové hemisféry. Budete umět identifikovat a rozvíjet kompetence klientů pomocí kreativních technik.
Kontaktní email:info@ekskurzy.cz
Kontaktní tel.:+420 774 454 559
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
přednáška
kurz
Oblast:pracovní činnosti, úvod do světa práce
pedagogika, psychologie
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové