Čtení v 1. třídě – Od písmen po čtení s porozuměním – SEMINÁŘ NAPLNĚN, přijímáme pouze náhradníky!

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:28. 08. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář věnovaný komplexní problematice čtení v 1. třídě od předčtenářského období až po čtení s porozuměním se ve společné diskuzi zaměří na požadavky RVP ZV v 1. období, časový plán nácviku čtení a na uzlové body časového plánu. V průběhu semináře si účastníci vyzkouší osvědčené praktické aktivity při výuce čtení různými metodami.
Při poslechu ukázek čtení různým způsobem, různými metodami a v různém období 1. třídy získají účastníci informace, co musí učitel při čtení žáků sledovat. Na základě těchto informací posoudí ukázky čtení z hlediska techniky a budou hledat možnosti, jak problémy, které se mohou v souvislosti s nácvikem čtení vyskytnout eliminovat.. V průběhu semináře si vyzkouší mnoho osvědčených aktivit při výuce čtení různými metodami doplněné o metodické ukázky přímo z výuky.
Cílem vzdělávacího programu je rozšířit pedagogické portfolio o různé aktivity na rozvoj čtenářské gramotnosti, upozornit na problematiku metodických postupů a individuálního přístupu k počátečnímu čtení i dalším etapám výuky čtení.
Obsah – témata:
– časový plán čtení (předčtenářské období, čtení velkých písmen, čtení malých písmen)
– vzdělávací cíle podle RVP (rozpracování do dílčích cílů v 1. ročníku)
– metody čtení (slabikování, hláskování, splývání), jakou metodu zvolit a proč
– metodický postup přípravy na čtení, čtení písmen, slov, až po čtení textů
– porozumění textu, metody práce s textem (ANO-Ne, pětilístek, barevné čtení, neúplné věty)
– ukázky čtení žáků, identifikace chyb a možnosti jejich nápravy
Lektorka bude celou problematiku čtení prezentovat na nových učebnicích pro 1. ročník z Nakladatelství HANAMI, které bude možno na semináři zakoupit.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:1. stupeň ZŠ