Vnitřní síla a stabilita – Emoční sebeobrana pro učitele (Praha)

Pořádá Emoční sebeobrana CZ

Termín:08. 04. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:1200 Kč za seminář Kč
 
ro vědomou práci s emocemi je důležité dokázat disponovat v potřebný okamžik odpovídajícím množstvím energie a schopností zachovat si přehled o způsobech řešení, které se nám v průběhu dané situace nabízejí. Vnitřní síla (energie) a stabilita jsou důležitým předpokladem pro každodenní zvládání emočně náročných situací.

Rozšiřující workshop „Vnitřní síla a stabilita“ je zaměřen na práci se zdroji, které máme ve svém životě k dispozici. Cílem semináře je naučit se identifikovat vlastní zdroje energie, způsoby, jak s těmito zdroji šetrně nakládat a v dostatečné míře je obnovovat a jak tyto zdroje prakticky uplatnit k dosažení potřebné rovnováhy a stability.

Seminář je určen všem, kteří již absolvovali úvodní workshop Emoční sebeobrany pro učitele.

Přihlašovací formulář:http://www.emocnisebeobrana.cz/workshop/vnitrni-sila-a-stabilita-praha-8-4-2019/

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se naučí identifikovat vlastní zdroje energie, způsoby, jak s těmito zdroji šetrně nakládat a v dostatečné míře je obnovovat.
Kontaktní email:info@emocnisebeobrana.cz
Kontaktní tel.:777237073
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga