Lektorské dovednosti v kostce

Pořádá TSM, spol. s r. o.

Termín:29. 05. 2019
Cena:1990 Kč za seminář Kč
 
Je součástí Vaší práce předávání poznatků a zkušeností a chcete vědět, jak na to?
Na tomto semináři získáte ucelený přehled o lektorské práci od přípravy po závěrečné vyhodnocení akce a dozvíte se vše potřebné pro Váš úspěch. Budete mít možnost prakticky si vyzkoušet jednotlivé tipy a techniky a získat zpětnou vazbu pro další osobní rozvoj.
Seminář je určen pro:
• začínající lektory a interní trenéry
• metodiky výuky a produktové specialisty
• pracovníky HR oddělení
• vyučující a přednášející
• všechny, kteří chtějí zdokonalit své lektorské dovednosti
Program semináře:
• specifika učení dospělých, styly učení, test
• Kolbův cyklus – učení se prostřednictvím zkušenosti
• příprava lektora – lektorský check list
• stavba tréninkové jednotky, tvorba scénáře
• interaktivní metody práce a jejich užití (brainstorming, brainwriting, myšlenková mapa, metaplán, multivoting, skupinová práce, případová studie, hra rolí, kreativní techniky aj.)
• profesionalita vlastního projevu
• práce s technikou, tipy pro sestavování prezentací
• prevence a zvládání kritických míst v semináři
• trénink, diskuse, zpětná vazba

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@tsmvyskov.cz
Kontaktní tel.:517 330 475
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie