Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:09. 03. 2019
Kraj:Královéhradecký, Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Vysočina, Zlínský
Cena:2200 Kč za celé studium Kč
 
https://www.h-mat.cz/node/1756/brno/2019-03-09?utm_source=dvpp&utm_medium=referral&utm_campaign=DVPP%20akce Semináře 8×45 min., účastník obdrží certifikát za absolvování celého semináře.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se seznámí se specifiky předmatematické výchovy v Hejného metodě s možnostmi budovat v myslích dětí zárodky schémat matematických pojmů prostřednictvím práce v mnoha různých prostředích. Získají nové podněty pro předmatematickou výchovu předevší
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 8 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé MŠ
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga