Rozvoj předmatematické gramotnosti Hejného metodou

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:27. 04. 2019
Kraj:Královéhradecký, Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Vysočina, Zlínský
Cena:2200 Kč za celé studium Kč
 
https://www.h-mat.cz/node/1757/brno/2019-04-27?utm_source=dvpp&utm_medium=referral&utm_campaign=DVPP%20akce Semináře 8×45 min., účastník obdrží certifikát za absolvování celého semináře.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci získají nové podněty pro předmatematickou výchovu realizovanou Hejného metodou. Seminář seznámí učitele s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností dítěte. Vše bude demonstrováno na praktických příkladech.
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 8 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
matematika a její aplikace
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé MŠ