Změny ve společném vzdělávání

Pořádá TSM, spol. s r. o.

Termín:17. 05. 2019
Cena:1700 Kč za seminář Kč
 
Program semináře:
Platná právní úprava společného vzdělávání daná školským zákonem Prováděcí vyhláška č. 27/2016 Sb. a její změny schválenými novelami První polovina semináře bude věnována platné právní úpravě vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů nadaných obsažené ve školském zákoně v ustanovení § 16 – 19.
Následovat bude výklad prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. V podrobnostech budou rozvedeny pracovně právní aspekty využití podpůrných opatření personálního charakteru – asistent pedagoga, speciálně pedagogická podpora, osobní asistent. Zdůrazněny budou změny, ke kterým došlo novelami prováděcí vyhlášky vyhláškami č. 270/2017 Sb. a č. 416/2017 Sb., které reagovaly na zkušenosti faktické aplikace právní úpravy společného vzdělávání. Účastníci z řad středních škol budou upozorněni na změny, které přinesla novela vyhlášky pod č. 244/2018 Sb. – podpůrná opatření v rámci přijímacího řízení a ukončování středního vzdělávání. Dále bude podán přehled připravovaných změn v další navržené novele vyhlášky, která má vést i k významnému snížení administrativní náročnosti spojené se společným vzděláváním a opět upřesnit poskytování podpůrných opatření personálního charakteru.
Pozornost bude věnována povinnostem škol podle vyhlášky č. 72/2005 Sb. – školní poradenské pracoviště a jeho kompetence.
V průběhu semináře lze podávat doplňující dotazy.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@tsmvyskov.cz
Kontaktní tel.:517 330 475
Typ akce:seminář
Oblast:školský management a řízení školy