METODY VE VÝUCE ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM I. V ZŠ A SŠ

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:18. 03. 2019
Kraj:Celá ČR
 
Datum: 18. března 2019, 10.00-13.15
Místo: PLZEŇ – DEPO2015 (Ateliér 2), Presslova 14, 301 00 Plzeň

Účastníci se na základě vlastní zkušenosti a reflexe seznamují s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce a s metodami využitelnými při jejich vzdělávání.

OBSAH:
-vymezení přístupu ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ),
-pojmenování základních principů práce s žáky s OMJ,
-metody podporující žáky s OMJ při výuce v běžné třídě,
-ukázky výukových materiálů,
-sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN:
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ.

AKREDITACE:
Seminář je akreditovaný MŠMT: MSMT – 905-2017-1-119. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování
celého semináře.

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF_-LD-_F4yVqWGHFMI5_7R7UwxPWo98U7DeMweiCOXWR8hw/viewform

Kontaktujte nás pro více informací:
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Doplňující informace:

Cíl akce:Chtěli byste se na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe seznámit s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce? Seznámit se s metodami využitelnými při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách?
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:222 521 446, 773 609 395
Poznámka k ceně:Seminář je pro účastníky zdarma.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
český jazyk a komunikace
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF_-LD-_F4yVqWGHFMI5_7R7UwxPWo98U7DeMweiCOXWR8hw/viewform