JAK PODPOŘIT ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM NA ZŠ

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:07. 03. 2019
Kraj:Praha
 
Datum: 7. března 2019, 9.00 – 16.00
Místo: IPR Praha – Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha 1

Účastníci semináře se zorientují v oblasti školské legislativy týkající se vzdělávání cizinců a žáků s OMJ a na základě kazuistik se seznámí s postupy a metodami jejich začleňování do českého vzdělávacího systému.

OBSAH SEMINÁŘE:
-vhled do tématu vzdělávání žáků s OMJ,
-legislativa pro praxi ZŠ s ohledem na podporu žáků s OMJ (nárok na jazykovou přípravu a podporu ve výuce, asistent pedagoga, PLPP, IVP, hodnocení aj.),
-role školy, přijímání žáků s OMJ, zařazení do ročníků,
-tipy pro komunikaci a spolupráci s rodiči žáků s OMJ,
-ukázky praxe škol – modely začleňování žáků s OMJ,
-situace žáků s OMJ v českých školách – jejich potřeby a pocity, opatření po přijetí, jak komunikovat s žákem s OMJ,
-sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN:
Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky škol, jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ, metodiky prevence, výchovné poradce, ale i asistenty pedagoga a další pracovníky, kteří se zapojují do procesu začleňování žáků s OMJ.

AKREDITACE:
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT- 21441/2017-1-909). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvvOgPnYKyTwhf61REAhq87WKq4E3ViJJceN7H8u8gbDqmrA/viewform

Kontaktujte nás pro více informací:
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Doplňující informace:

Cíl akce:Provedeme Vás prvními kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem. Chcete se seznámit s výchozí situací nově příchozích žáků s odlišným mateřským jazykem (ŽOMJ), jejich pocity a potřebami po příchodu do české školy?
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:222 521 446, 773 609 395
Poznámka k ceně:Seminář je pro účastníky zdarma.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
český jazyk a komunikace
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvvOgPnYKyTwhf61REAhq87WKq4E3ViJJceN7H8u8gbDqmrA/viewform