ÚVOD DO VÝUKY ČEŠTINY JAKO CIZÍHO/DRUHÉHO JAZYKA PRO ZŠ A SŠ

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:01. 04. 2019
Kraj:Praha
 
Datum: 1. dubna 2019, 9.00-16.00
Místo: IPR Praha – Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha 1

Účastníci semináře se seznámí s odlišností přístupů k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka, s principy výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a s postupy a metodami jejich začleňování do předmětu český jazyk a literatura v běžné třídě, včetně dostupných a v praxi použitelných materiálů.

OBSAH SEMINÁŘE:
-co je čeština jako druhý jazyk (ČDJ);
-principy výuky češtiny jako druhého jazyka;
-specifická strukturace učiva i gramatiky vycházející z didaktiky češtiny jako cizího jazyka;
-ukázky konkrétních postupů a aktivit výuky ČDJ;
-výukové aktivity a materiály a jejich využití při běžné výuce (portál http://www.inkluzivniskola.cz);
-sdílení praxe.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro pedagogy zabývající se výukou češtiny pro cizince, ale i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT- 21441/2017-1-909). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1fkwoJ5SvAayA3ece3Vn59cHY74EOu4L89HtWZKzw5ue-ug/viewform

Kontaktujte nás pro více informací:
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Doplňující informace:

Cíl akce:Chcete se seznámit s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka? Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:222 521 446, 773 609 395
Poznámka k ceně:Seminář je pro účastníky zdarma.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1fkwoJ5SvAayA3ece3Vn59cHY74EOu4L89HtWZKzw5ue-ug/viewform