ÚVOD DO VÝUKY ČEŠTINY JAKO CIZÍHO/DRUHÉHO JAZYKA PRO ZŠ A SŠ

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:15. 04. 2019
Kraj:Celá ČR
 
Datum: 15. dubna 2019, 10.00-17.00
Místo: BRNO – konkrétní místo upřesníme

Účastníci semináře se seznámí s odlišností přístupů k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka, s principy výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a s postupy a metodami jejich začleňování do předmětu český jazyk a literatura v běžné třídě, včetně dostupných a v praxi použitelných materiálů.

OBSAH SEMINÁŘE:
-co je čeština jako druhý jazyk (ČDJ);
-principy výuky češtiny jako druhého jazyka;
-specifická strukturace učiva i gramatiky vycházející z didaktiky češtiny jako cizího jazyka;
-ukázky konkrétních postupů a aktivit výuky ČDJ;
-výukové aktivity a materiály a jejich využití při běžné výuce (portál http://www.inkluzivniskola.cz);
-sdílení praxe.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro pedagogy zabývající se výukou češtiny pro cizince, ale i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT- 21441/2017-1-909). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2AkFte4rFv9EG1tFajCIm7TIa0q8pSFScMw1-k4CLA8s4_Q/viewform

Kontaktujte nás pro více informací:
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Doplňující informace:

Cíl akce:Chcete se seznámit s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka? Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:222 521 446, 773 609 395
Poznámka k ceně:Seminář je pro účastníky zdarma.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
český jazyk a komunikace
jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
výchovní poradci
Příloha:Stáhnout
Poznámka:PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2AkFte4rFv9EG1tFajCIm7TIa0q8pSFScMw1-k4CLA8s4_Q/viewform