Práce s výchovnými problémy ve třídě

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:07. 03. 2019
Kraj:Praha
Cena:850 Kč za seminář Kč
 
druhy výchovných problémů, vznik agresivního chování u dětí, rozpoznávání „agresorů“ a „obětí“; možnosti řešení agresivního chování u dětí v kontextu různých věkových kategorií a stupňů škol, vývojová specifika projevů agresivního chování, tj. v předškolním období, školním věku a dospívání; práce s tresty a odměnami, práce s rodinou

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je informovat učitele ZŠ a SŠ, výchovné poradce, speciální pedagogy, školní psychology, kteří se setkávají s žáky s poruchami chování, o možnostech práce s agresivitou a výchovnými problémy ve třídě v rámci vyučování.
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
psychologové