„ŠABLONA“ – Reedukace specifických poruch učení – příklady z praxe

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:18. 09. 2019 – 19. 09. 2019
Kraj:Praha
Cena:3100 Kč za seminář Kč
 


Dvoudenní prakticky zaměřený seminář je zacílen na otázky týkající se problematiky reedukace (kompenzace) specifických poruch učení. Školení je zaměřeno především na posílení pedagogických kompetencí při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s přihlédnutím k požadavkům 1. a 2. stupně ZŠ. Prezentovány budou konkrétní reedukační postupy, které vedou ke zmírňování, popř. kompenzaci specifických výukových obtíží.

Prezentací jednotlivých modulů stimulací se zvýší kompetence pedagogů a budou schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků se SPU vzhledem k zohlednění jejich speciálně vzdělávacích potřeb. Seminář se dále klade za cíl zvýšit kompetenční vybavenosti učitelů při řešení problémů v procesu inkluze, což přímo vede i k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů. Probrány budou i extrakurikulární aktivity, které vedou ke zmírnění SPU – budou prezentovány konkrétní reedukační přístupy k dětem s SPU – metody práce v běžné hodině, dále reedukační péče v rámci předmětu speciálně pedagogické péče, kompetence škol v souvislosti s pedagogickou intervencí.

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Seminář si klade za cíl zvýšit kompetenční vybavenost učitelů při řešení problémů v procesu inkluze, což přímo vede i k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů. Dále je cílem semináře rozšířit kompetence učitelů v problematice SPU a v její praktické části – reedukaci specifických obtíží. Seminář si v neposlední řadě klade za cíl obeznámit učitele v práci s metodickými materiály a pomůckami, vhodnými k zařazení při reedukaci SPU – materiály budou účastníkům prezentovány. Cílem semináře je rozšířit znalosti a vědomosti v oblasti problematiky reedukace (nápravy) žáků s SPU, v návaznosti na stanovení možností organizace vzdělávání v rámci inkluze.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové