DNY PREVENCE – Praha

Pořádá Prevalis, z. s.

Termín:30. 09. 2019 – 01. 10. 2019
Kraj:Celá ČR
 
TÉMATA:
• Bezpečné užívání internetu
• Preventivní aktivity školy, práce s vrstevnickou skupinou
• Diagnostika tříd, zpracování výsledků, práce s výsledky diagnostiky
• Poruchy příjmu potravy
• Prevence šikanování, šikana a její řešení, krizová intervence
• Minimální preventivní program, jeho příprava a realizace, grantová politika v ČR
• Realizace sexuální výchovy, problematika HIV, AIDS
• Sociálně právní ochrana dětí
• Problematika nových náboženských hnutí

Doplňující informace:

Cíl akce:Prevence rizikového chování a prevence kriminality
Kontaktní email:monika.hacecka@prevalis.org
Kontaktní tel.:777 763 579
Poznámka k ceně:Konferenční poplatek zahrnuje lektorné, organizaci, pronájem prostor,
supervizi, drobné občerstvení.
Možné slevy najdete na: http://www.dnyprevence.cz/?cat=14
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:konferece
Oblast:prevence, výchovné poradenství
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
trenéři sportovních škol
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Poznámka:Václavské náměstí 31, Praha 1 Prostory ABF