Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I – 1. stupeň ZŠ – pokročilí

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:15. 07. 2019 – 19. 07. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:8200 Kč za celé studium Kč
 
https://www.h-mat.cz/node/1079/ledec-nad-sazavou/2019-07-15-2?utm_source=dvpp&utm_medium=referral&utm_campaign=DVPP%20akce Seminář 32×45 min., účastník obdrží certifikát za absolvování celého semináře.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se důkladně seznámí s principy Hejného metody vyučování matematice, s jednotlivými prostředími a jejich matematickými cíli, prohloubí si znalosti o tvorbě mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, procesů, situací. Pracovní dílny budou ved
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 32 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
matematika a její aplikace
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé 1. stupně
Poznámka:Pobytová letní škola = cena včetně ubytování a stravy