Autorita vnitřní a vnější – Emoční sebeobrana pro učitele (Praha)

Pořádá Institut emoční sebeobrany

Termín:18. 06. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:1200 Kč za seminář Kč
 
Délka semináře: 8 vyučovacích hodin (9,00-16,00 hod.) Akreditováno MŠMT. Rozšiřující workshop Autorita vnitřní a vnější“ je zaměřen na vědomé utváření a používání své autority.

– Seznámíte se s pojetím autority z pohledu současné psychologie
– Prozkoumáte, na jakých principech spočívá Vaše vlastní autorita
– Vytvoříte si vlastní plán, který Vám umožní autoritu rozvíjet a prohlubovat
-Dostanete prostor pro sdílení svých zkušeností a čerpání inspirace z praxe ostatních účastníků

Seminář je určen všem, kteří absolvovali úvodní workshop Emoční sebeobrany pro učitele.

Přihlašovací formulář:http://www.emocnisebeobrana.cz/workshop/autorita-vnitrni-a-vnejsi-praha-18-6-2019/

Doplňující informace:

Cíl akce:Seminář Autorita vnitřní a vnější“ je zaměřen na vědomé utváření a používání své autority
Kontaktní email:info@emocnisebeobrana.cz
Kontaktní tel.:777237073
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitel – metodik prevence
učitel praktického vyučování
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci