Nucená práce 1939-1945. Příběhy pamětníků ve výuce – seminář k online výukové platformě

Pořádá Živá paměť, o. p. s.

Termín:05. 06. 2019
Kraj:Celá ČR
 
Online výuková platforma Nucená práce 1939-1945. Příběhy pamětníků ve výuce (www.nucenaprace.cz) představuje inovativní výukovou pomůcku pro učitele dějepisu a společenských věd, kterou mohou využívat při výuce moderních dějin. Věnuje se především období druhé světové války, s tematickým zaměřením na nucenou a tzv. otrockou práci, s přesahem do poválečného období, především do roku 1968, kdy někteří pamětníci reflektují události související s okupací tehdejšího Československa armádami Varšavské smlouvy.

Výukové materiály jsou postaveny na sedmi krátkých životopisných filmech (cca 25 minut), sestavených z osobních výpovědí pamětníků. Pamětníci reprezentují hlavní skupiny obětí nucené práce v českých zemích v letech 1939–1945 (vězně koncentračních táborů i civilní nuceně nasazené). Každý film je doplněn o jedinečné dobové dokumenty, fotografie a sérii úkolů pro práci s filmem. Při práci s platformou mohou žáci a studenti využívat online informační texty, lexikon a podrobnou časovou osu událostí k tématu druhé světové války a nucené práce. Součástí platformy je rovněž informační film o nucené práci jako celoevropském fenoménu (35 min.) a o jejím odškodnění, který žákům usnadní zasazení osobních příběhů do historického kontextu.

Výuková platforma je dostupná zdarma na http://www.nucenaprace.cz. Výsledky své práce si uživatelé mohou v online prostředí pod svým profilem ukládat, tisknout nebo přímo prezentovat. Učitelé mohou zakládat profily pro své žáky, vytvářet studijní skupiny a sledovat výsledky práce svých žáků přímo pod svým profilem.
Výuková platforma najde díky širokému záběru témat, která pamětníci v rozhovorech zmiňují, využití nejen ve výuce dějepisu, ale také v dalších předmětech jako základy společenských věd, literatura, etika, občanská nauka a výchova nebo anglický jazyk. Jeden z rozhovorů je veden v angličtině, rovněž část doprovodných materiálů je v tomto případě anglicky. Tyto materiály jsou tak připraveny pro učitele, kteří chtějí propojit výuku anglického jazyka s tématem moderních dějin. Platforma je využitelná jak v běžné výuce, tak v projektovém vyučování a dějepisných seminářích.

Projekt byl realizován ve spolupráci s Centrem pro digitální systémy (CeDiS) Svobodné univerzity Berlín, odborníky z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, didaktiky, historiky a pedagogy z praxe. Platforma vznikla za finanční podpory berlínské nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, EVZ). Tento seminář mohou učitelé díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a partnerské organizaci Tandem Plzeň absolvovat zdarma.

Elektronickou přihlášku najdete zde: https://goo.gl/forms/73FHHgoLDEezs3im1

Doplňující informace:

Cíl akce:Představit různé formy nucené práce za 2. sv. války na příkladech konkrétních lidských osudů, archivních materiálů, dobových fotografií a odborných textů. Seznámit učitele s fungováním a využitím online výukové platformy ve školní výuce.
Kontaktní email:jarska@zivapamet.cz
Kontaktní tel.:601 328 118
Poznámka k ceně:Seminář můžeme díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a spolupráci s Tandemem Plzeň nabízet zdarma.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Seminář se koná od 10 do 17h v prostorách Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, Riegrova 17, 306 14 Plzeň