„ŠABLONA“ – Inkluze a podpora spolupráce ve školní praxi na ZŠ

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:17. 10. 2019 – 24. 10. 2019
Kraj:Praha
Cena:2990 Kč za seminář Kč
 
Obsahem vzdělávacího programu je seznámení pedagogických pracovníků s problematikou inkluze na SŠ. Nejdříve se účastníci dozvědí legislativní rámec problematiky a seznámí se s možnými typy studentů s podpůrnými opatřeními (VPU, VPCH, PAS, apod.). Dále se školení zaměří na základní pedagogickou diagnostiku těchto studentů, tvorbu plánu pedagogické podpory, komunikaci s poradenským zařízením, tvorbu IVP i následnou péči o tyto studenty – aplikace podpůrných opatření v praxi. Další část bude věnována začlenění studentů s podpůrnými opatřeními do kolektivu třídy a také naopak jejich přijetí kolektivem třídy. Budou představeny konkrétní techniky na podporu rozvoje spolupráce. Poslední část bude věnována dotazům a řízené diskuzi z vlastní praxe zúčastněných ped. pracovníků.   Seminář zahrne následující z oblastí:
  • Legislativní rámec inkluze – změny oproti dřívějším letům, aktuální rámec
  • Základní pedagogická diagnostika studentů (VPU, VPCH, PAS, apod.)
  • Tvorba plánu pedagogické podpory
  • Tvorba individuálního vzdělávacího plánu
  • Aplikace podpůrných opatření v praxi
  • Základní diagnostika třídního kolektivu
  • Začlenění studenta s PO do kolektivu – techniky na sebepoznání v třídním kolektivu
 

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem vzdělávacího programu je rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí pedagogický pracovníků v oblasti inkluze.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:psychologové
výchovní poradci
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga