JAZYKOVÁ PODPORA DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V MŠ PRO POKROČILÉ

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:30. 10. 2019
Kraj:Celá ČR
 
Datum: 30. října (1. část) a 13. listopadu (2. část) 2019, vždy 13:30-16:45

Místo: PRAHA – META, o.p.s., Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3

Chcete načerpat novou inspiraci a tipy na jazykové hry pro systematickou podporu češtiny dětí s OMJ? Zajímají vás principy práce s celou třídou? Chcete vidět konkrétní příklady činností usnadňující zapojení dětí s OMJ?

OBSAH SEMINÁŘE
-konkrétní činnosti zohledňující přítomnost dětí s OMJ ve třídě;
-přípravy na činnosti a video záznam z realizace činností s dětmi;
-tvorba IVP podle novely ŠZ, nastínění postupu -zpracování IVP a předloha vzorově zpracovaného plánu pro konkrétní dítě;
-vhodné texty (básně a písně) a hudební činnosti jako prostředek rozvoje jazyka;
-jazyková podpora v kurzu češtiny (tedy práce s malou skupinou dětí s OMJ) konkrétní lekce, jejich jazyková náplň, návaznost a vhodné typy činností;
-nové video záznamy z kurzů češtiny s následným zaměřením na jednotlivé aspekty lekce;
-využití metody KIKUS v praxi, seznámení s prostředím KIKUS digital;
-vlastní nápady pedagogů při zpracování lekcí a sdílení zkušeností a diskuse k dílčím tématům.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT-403/2019-1-84). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Cena: 1350 Kč/osoba

PŘIHLÁŠENÍ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVyR6yJjgxswRNKj5MGtBGSqqEHnCsVuuFZX0k-TIDOfDxxg/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Dvoudílný seminář navazuje na získané znalosti a dovednosti z úvodního jazykového semináře Jazyková podpora dětí s OMJ v MŠ a více se zaměřuje na jejich aplikaci v praxi.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:222 521 446, 773 609 395
Poznámka k ceně:1350 Kč/osoba
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:PŘIHLÁŠENÍ MOŽNÉ ZDE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVyR6yJjgxswRNKj5MGtBGSqqEHnCsVuuFZX0k-TIDOfDxxg/viewform