Pojmové mapy v pedagogické praxi

Pořádá Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.

Termín:04. 12. 2019
Kraj:Pardubický
Cena:1000 Kč za seminář Kč
 
Účastník se v 12hodinovém kurzu seznámí s tvorbou a metodikou použití pojmových map při výuce a testování znalostí. Během kurzu uvidí tvorbu map v různých předmětech a sám si bude moct pomocí software ContextMinds sestavit vlastní mapu. Během kurzu proběhne i simulovaná výuka s předvedením použití pojmových map při výkladu nové látky, při opakování, při kolaborativní výuce, při práci v týmech a nakonec i při zjišťování nabytých znalosti.

Účastnící se naučí vizualizovat znalosti z určitého předmětu, vybírat klíčové pojmy a pojmenovávat vztahy mezi nimi. Základní pojmy a vztahy se tak stanou pro žáky srozumitelnější a lépe zapamatovatelné.

Použití pojmových map prokazatelně zlepšuje výsledky při učení a zapamatování.

Témata:
Pojmové mapy – základy
Tvorba pojmových map v různých předmětech
Pojmové mapy vs. nová látka
Pojmové mapy vs. opakování
Týmová práce s pojmovými mapami
Kolaborativní výuka s PM
Použití PM k testování
Vlastní příprava PM v SW ContextMinds

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámit učitele SŠ a ZŠ s vizualizací znalostí pomocí pojmových map a s použitím těchto map při výuce i testování.
Kontaktní email:dudas@medialnigrafika.cz
Kontaktní tel.:602366687
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:informatika a komunikační technologie
pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
Poznámka:Přihlašování zde: https://www.contextminds.com/attend-tutorials?lang=cs