8H kurz „Příprava projektového dne od A do Z“ pro SŠ a VOŠ.

Pořádá Ing. Jaroslava Hocká

Termín:08. 11. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:2300 Kč za den Kč
 
Projektové dny se stávají běžnou součástí výuky ve školách, rozvíjejí sociální a pracovní kompetence studentů, osvěžují výuku, podporují motivaci účastníků ke studiu. Podmínkou úspěchu takových projektových dnů je dobrá příprava, výběr vhodného tématu, pečlivá realizace, ale i odměna pro realizátory.

Cílem kurzu je poskytnout učitelům vhodné nástroje a postupy k přípravě a realizaci projektového dne na sociální téma. Účastníci kurzu si společně projdou celou přípravu projektu od výběru tématu, přes sběr potřebných informací, plánování přípravy, až po realizaci a vyhodnocení projektu. Získají tak tipy a tríky pro usnadnění realizace, šablony pro kontrolu, že na něco nezapomněli, i pohled kolegů v kurzu.

Doplňující informace:

Cíl akce:Jednoduchý návod na to, jak vybrat vhodné téma a připravit projektový den
Kontaktní email:kurzy@hocka.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:průřezová témata a finanční gramotnost
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
ředitelé škol a školských zařízení