8H kurz „Strukturovaná argumentace v projektové práci“ pro SŠ a VOŠ

Pořádá Ing. Jaroslava Hocká

Termín:15. 11. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:2300 Kč za den Kč
 
Pyramidový přístup paní Barbary Minto z poradenské společnosti McKinsey poskytuje snadno uchopitelný, srozumitelný a přitom účinný návod jak strukturovat přesvědčivou argumentaci, psát čtivé a přitom přesvědčivé faktické texty, a dokonce jak hledat řešení složitých otázek.
Učitelé si v kurzu sami vyzkouší různé možnosti strukturování argumentů, připraví si manažerské shrnutí delší zprávy nebo strukturu výzkumné zprávy v souladu se zásadami tzv. Pyramidálního principu práce s argumenty. Společně se zamyslí nad možnostmi a omezeními různých druhů argumentace. Součástí kurzu je i úvod do možností objektivního formativního hodnocení kvality argumentace.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je podpořit projektové vyučování a využít projekty pro podporu kritického myšlení a čtenářské (argumentační a prezentační) gramotnosti ve školách.
Kontaktní email:kurzy@hocka.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:průřezová témata a finanční gramotnost
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
český jazyk a komunikace
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
ředitelé škol a školských zařízení