8H kurz „Formativní hodnocení projektových kompetencí“ pro SŠ a VOŠ

Pořádá Ing. Jaroslava Hocká

Termín:20. 03. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:2300 Kč za den Kč
 
Učitelé si v kurzu sami vyzkouší vytvoření hodnotící matice pro určité kompetence v rámci tréninkové aktivity. Promyslí si vazbu hodnocení na typ projektu a výukové cíle. Vyzkouší si matici využít pro vlastní sebehodnocení a plánování rozvoje. V rámci kurzu si vyzkouší i vzájemné „peer group“ hodnocení. Společně se zamyslí nad možnostmi předcházení rizikům při hodnocení a možnostmi jeho využití.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je podpořit podpořit učitele v rozvoji a objektivním hodnoení kompetencí studentů v projektovém vyučování.
Kontaktní email:kurzy@hocka.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:průřezová témata a finanční gramotnost
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
český jazyk a komunikace
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
ředitelé škol a školských zařízení