8H kurz „Objektivní formativní hodnocení projektových zpráv a prezentací“ pro SŠ a VOŠ

Pořádá Ing. Jaroslava Hocká

Termín:03. 01. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:2300 Kč za den Kč
 
Učitelé si v kurzu sami vyzkouší hodnocení krátkého textu, připraví si strukturu hodnocení nějakého typu výstupu, který sami realizují, vyzkouší si přípravu textové hodnotící zprávy, promyslí si vazbu hodnocení na strukturu dokumentu a cíle projektu. Společně se zamyslí nad možnostmi předcházení rizikům při hodnocení a možnostmi jeho využití v sebehodnocení nebo hodnocení „peer group“.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je podpořit projektové vyučování a využít projekty pro podporu kritického myšlení a čtenářské (argumentační a prezentační) gramotnosti ve školách.
Kontaktní email:kurzy@hocka.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:průřezová témata a finanční gramotnost
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
český jazyk a komunikace
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
ředitelé škol a školských zařízení