8H kurz „Polemika jako projekt pro SŠ a VOŠ“

Pořádá Ing. Jaroslava Hocká

Termín:13. 12. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:2300 Kč za den Kč
 
Cílem kurzu je poskytnout učitelům základní informace, zásady a postupy pro návrh a vedení polemiky v jejich předmětech. Učitelé si sami vyzkouší realizaci jednoduché polemiky z různých úhlů pohledu, zamyslí se nad možnostmi a omezeními metody a získají dostatek informací pro přípravu vlastní polemiky.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je podpořit učitele při realizaci polemiky jako nástroje podporujícího motivaci a zájem o studium
Kontaktní email:kurzy@hocka.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:průřezová témata a finanční gramotnost
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
český jazyk a komunikace
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
ředitelé škol a školských zařízení