8H kurz „Únikovka / šifrovačka“ jako projekt pro SŠ a VOŠ

Pořádá Ing. Jaroslava Hocká

Termín:24. 01. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:2300 Kč za den Kč
 
Únikové a šifrovací hry se těší velkému zájmu dětí i dospělých. K jejich úspěšnému zvládnutí je třeba inteligence, znalosti, spolupráce i kreativita. Je možné je realizovat jak v běžné třídě během jediné vyučovací hodiny, tak v celé budově školy nebo v exteriérech.

Cílem kurzu je poskytnout učitelům základní informace, zásady a postupy pro návrh a vedení únikové/šifrovací hry v jejich předmětech. Učitelé si sami vyzkouší absolvování jednoduché hry z pohledu účastníka, zamyslí se nad možnostmi a omezeními metody a získají dostatek informací pro přípravu vlastní hry ve svém předmětu.

Únikovou nebo šifrovací hru lze zaměřit na různé předměty, včetně předmětů technických.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu \\\“Únikovka / šifrovačka“ jako projekt pro SŠ a VOŠ\\\“ je podpořit učitele při realizaci únikové hry ve třídě, jako nástroje propodporu motivace a zapojení žáků do studia.
Kontaktní email:kurzy@hocka.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:průřezová témata a finanční gramotnost
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
český jazyk a komunikace
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
ředitelé škol a školských zařízení