8H kurz „Neházejme zprávy přes zeď“

Pořádá Ing. Jaroslava Hocká

Termín:07. 02. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:2300 Kč za den Kč
 
Cílem kurzu je zlepšit pochopení a využívání různých komunikačních nástrojů ve škole a současně podpořit týmového ducha a kulturu školy. Učitelé si v kurzu vyzkouší některé komunikační metody, zamyslí se nad smyslem, výhodami a omezeními běžných komunikačních nástrojů. Dostanou i příležitost vyzkoušet si předat různou zprávu osobám s různými komunikačními profily a uvědomí si své vlastní preference a omezení.

Kurz tak může sloužit jako nástroj změny kultury, zlepšení vztahů mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky, změny v projektové spolupráci nebo jako součást osobnostního rozvoje členů týmu.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je podpořit běžnou pracovní komunikaci celého týmu školy.
Kontaktní email:kurzy@hocka.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
ředitelé škol a školských zařízení