8H kurz „I na nás záleží!“

Pořádá Ing. Jaroslava Hocká

Termín:27. 03. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:2300 Kč za den Kč
 
Předkládaný kurs umožňuje komplexní osobnostní podporu pedagogům na základních, středních a vyšších odborných školách. Jednotlivé aktivity kursu umožní pedagogům podporu emoční a sociální inteligence. Rozvoj schopnosti metakognice, senzitivity, seberozvoje a přirozené autority podstatným způsobem ovlivňuje kvalitu jejich osobního života a kvalitu života jejich žáků, spolupracovníků, školní klima a spolupráci s rodiči.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je podpora osobnosti pedagoga – prevence vyhoření, podpora sebevědomí, rozvoj přirozené autorita…
Kontaktní email:kurzy@hocka.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
ředitelé škol a školských zařízení