„ŠABLONA“ – Podpůrná opatření v rámci inkluze – 2. – 5. stupeň PO

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:13. 01. 2020
Kraj:Praha
Cena:1490 Kč za seminář Kč
 


Seminář vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona č. 82/2015 Sb. a Vyhlášky č. 27/2016 Sb. ve znění novely č. 270/2017 Sb.,

Obsah je zaměřený na tvorbu Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) dítěte, žáka, studenta. Seminář je obsahově rozdělen na dvě části – část teoretickou (viz vyhláška č. 27/2016 Sb., ve znění novely č. 270/2017 Sb.) a část praktickou. Obsahem teoretické části jsou informace o principech podpůrných opatření, seznámení se se strukturou a obsahem Doporučení školského poradenského zařízení = ŠPZ (PPP, SPC) pro vzdělávání dítěte, žáka, studenta se speciálními vzdělávacími potřebami a způsoby, jak na jeho základě vypracovat funkční IVP (např. úpravy obsahu vzdělávání, úpravy očekávaných výstupů vzdělávání, organizaci výuky, hodnocení apod). Součástí je i objasnění principů tvorby IVP pro dítě, žáka, studenta nadaného a mimořádně nadaného. Získané teoretické poznatky si účastník ověří v praktické části semináře vytvořením IVP na základě konkrétního zadání – modelového doporučení.

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Účastník se seznámí s principy podpůrných opatření 2. – 5. st., s formulářem IVP a práce s ním; Seznámí se se strukturou Doporučení a práce s ním; osvojí si zapracování obsahu doporučeného podpůrného opatření do IVP, naučí se vypracovávat IVP a využívat jej v praxi vč. vyhodnocování jeho účinnosti; zvládne strategické postupy pro hodnocení ve vztahu k výukovým cílům, prakticky porovná rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocením a dopad obojího na celkový proces učení.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
speciální pedagogové