„ŠABLONA“ – Matematická gramotnost pro I. stupeň ZŠ

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:07. 11. 2019 – 21. 11. 2019
Kraj:Praha
Cena:2990 Kč za seminář Kč
 


Seminář je zaměřený na vymezení pojmů kvantity a hodnoty, na matematické uvažování a objevování, tvorbu modelových situací, porozumění ústním a písemným matematickým sdělením, orientaci v ploše i prostoru, práci s daty. Teoretická část bude podpořena pomůckami a pracovním materiálem, který je prověřený praxí.

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem semináře je poukázat na propojenost matematických dovedností s běžným životem člověka jako nedílnou součást naplňování osobních potřeb. Účastníci se seznámí se základními pojmy a možným didaktickým vedením. Získají řadu metodických doporučení vycházejících z praxe lektorky.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně