„ŠABLONA“ – Od pedagogického eléva k pedagogickému mistrovství

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:03. 12. 2019
Kraj:Praha
Cena:1490 Kč za seminář Kč
 


Seminář je zaměřen na téma, jak se pedagog může vypracovat z pedagogického eléva až k pedagogickému mistrovství. Představeny budou metody sebepoznávání, sebevýchovy a sebevzdělávání; způsoby motivace, ale rovněž techniky zvládání stresu, konfliktu a frustrace. To vše v kombinaci s nácviky.

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem semináře je seznámit účastníky s možnou cestou pedagoga jako profesionála jdoucího k pedagogickému mistrovství. Klade si za cíl seznámit pedagogy s metodami sebepoznávání a jejich využití ve svůj prospěch, určit si své vlastnosti, motivy chování a postojů a ujasnit si vlastní chování. Naučit se rozpoznat svůj případný vnitřní konflikt a najít východiska k řešení. Seminář je určen pro pedagogy všech věkových kategorií. Účastníci si odnesou prožitek závěrečné zpětné vazby a workshopu, který jim může pomoci k dalšímu nasměrování svého pedagogického ale i osobního života.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé gymnázií
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
pedagogové volného času