Feuersteinovo Instrumentální obohacení FIE Standard I

Pořádá Cogito – Centrum kognitivní edukace

Termín:09. 05. 2016 – 20. 05. 2016
Kraj:Královéhradecký
Cena:9000 Kč za celé studium Kč
 
Obsah Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina lze stručně vyjádřit slovy: „Učíme se učit se.“ Jde o nástroj, jehož pomocí můžeme zlepšit své dovednosti poznávat a organizovat informace. Naučit se různé strategie, plánovat si svůj život, ovlivnit své chování. Inteligence není podle přesvědčení autora neměnná struktura, kterou pouze využíváme, ale lze ji ovlivnit jako celek, a zvýšit mentální možnosti každého člověka. Všichni jsme schopni zlepšit své myšlení a naučit se lépe využít informace, které získáváme. Zásadním cílem metody Instrumentálního obohacení je rozvinout a rozšířit mentální schopnosti člověka tak, aby byl schopen se v nové situaci rychle a správně orientovat. Aby byl schopen samostatně reagovat na podněty, kterým je spontánně vystaven a stal se tak samostatnou a autentickou osobností. Řada standart obsahuje 14 instrumentů, které jsou určeny pro děti od 8 let až po dospělé. Na kurzu se bude pracovat se 4 instrumenty: Uspořádání bodů, Porovnávání, Orientace v prostoru I, Analytické vnímání. Kurz je realizován formou 10 souvislých výcvikových dní (Po-Pá), vždy od 8 do 16 hodin. Celkem 80 výcvikových hodin. Absence v průběhu kurzu může být omluvena maximálně do výše 5% výcvikových hodin (půl výcvikového dne). Pokud je rozsah odůvodněných absencí vyšší, nemůže účastník kurzu získat osvědčení o jeho úspěšném absolvování, které jej opravňuje pracovat s příslušnými instrumenty. Účastník kurzu může požádat o náhradu zameškaných hodin v dalším předem dohodnutém kurzu. Kurzovné pro zahraniční účastníky bude přepočteno na eura dle kurzu ČNB platného v den fakturace.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je inkluze dětí i dospělých s nejrůznějšími obtížemi v učení a chování do běžné společnosti a mentální rozvoj jedinců běžné populace
Kontaktní email:pokornave@seznam.cz
Poznámka k ceně:Ubytování a stravné hradí každý účastník sám. Na kurzu je zajištěno lehké občerstvení a nápoje.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:výcvik
kurz
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé speciálních škol
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
Poznámka:Kurz bude otevřen při minimálním počtu 15 účastníků.