Zpracování hudby na počítači pomocí notového záznamu – Sibelius

Pořádá DISK Multimedia

Termín:na klíč
 
Osnova:
• Základní pojmy z oblasti hudební notace – co je notátor, jaká má specifika a způsoby využití v uměleckém vzdělávání
• Srovnání ručního a počítačového zpracování hudební notace
• Seznámení s notačním programem – seznámení s desktopem a ovládáním notátoru
• První spuštění, rychlý start, průvodce prvních kroků práce
• Otevření souboru vzorové partitury
• Přehrávání partitury, virtuální nástroje, možnosti nastavení výrazu
• Základní operace pro úpravy partitury
• Rozepisování partů
• Vytváření nové partitury, různé způsoby vkládání not
• Formátování partitury
• Možnosti výstupu – tisk partitury, převod na jiný formát
• Výukové pracovní metodické materiály pro učitele a studenty
• Skenování tištěné partitury, převod do partitury, opravy a úpravy, samostatná práce

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámit účastníky se základními principy činnosti a využitím zpracování hudby na počítači ve formě notového zápisu
Kontaktní email:jarek@disk.cz
Kontaktní tel.:608666340
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
Oblast:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ