Efektivní komunikace s dětmi

Pořádá ACZ, spol. s r. o.

Termín:24. 02. 2016 – 25. 02. 2016
Kraj:Praha
Cena:1995 Kč za seminář Kč
 
Účastníci se během kurzu seznámí s různými výchovnými styly a naučí se vyhodnotit, jaký dopad má konkrétní výchovný styl při komunikaci s dětmi. Klienti kurzu se naučí používat efektivní prostředky verbální komunikace a vhodné prostředky neverbální komunikace. Účastníci kurzu mohou využít nabyté vědomosti k efektivní komunikaci s dětmi ve výchovně vzdělávacím procesu i mimo něj. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
Obsah kurzu
Komunikace a její dělení
Základní přístupy a specifika komunikace se školní skupinou i jednotlivcem
Výchovné styly a jejich dopad na děti
Identifikace vlastního výchovného stylu pomocí diagnostické metody
Neefektivní komunikace
Vytipování problematických oblastí
Kázeňské problémy
Techniky efektivní komunikace
Dělení emocí a jejich vlastnosti
Subjektivita emočního prožívání
Reflexe, empatie a povzbuzení
Nacvičování empatické reakce v komunikaci s dětmi.
Délka kurzu
Kurz má celkem 12 hodin.
Lektorka kurzu
Mgr. Barbora Růžičková
Barbora Růžičková vystudovala jednooborovou psychologii na FF Mu v Brně. Jako lektorka se věnuje také práci s nezaměstnanými a výukou psychologie v rekvalifikačních kurzech. Mezi její nejoblíbenější témata patří komunikační dovednosti, asertivita, pozitivní sebehodnocení a emoce. Bára se několik let věnuje primární prevenci ve školách. Má zkušenosti nejen s dětmi z běžných základních škol, ale také s dětmi ze škol praktických, kde se věnuje hlavně dětem s mentální retardací a s poruchami chování. Mimo jiné je Bára matkou dvou dětí na plný úvazek.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je, aby se účastníci seznámili s negativními projevy při komunikaci s dětmi, poznali techniky efektivní komunikace a naučili se je v komunikaci s dětmi využívat.
Kontaktní email:acz@aczprace.cz
Kontaktní tel.:222365819
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
pedagogové volného času
Poznámka:Dvoudenní kurz, probíhá 9-14:30 hod.