Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Pořádá AM Solvo

Termín:10. 07. 2016 – 26. 08. 2016
Kraj:Karlovarský
Cena:18500 Kč za celé studium Kč
 
Kurz je akreditovaný MŠMT. Po jeho absolvování dostanete potvrzení (osvědčení) o absolvování kurzu. Pokračovat můžete kvalifikační zkouškou. Její úspěšné absolvování znamená, že obdržíte osvědčení o kvalifikační zkoušce, které Vás opravňuje získat vázanou živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“. Kurz je určen všem, které milují děti a chtějí se péči o jejich zdravý tělesný a duševní vývoj věnovat profesionálně. V praxi to například znamená, že osvědčení využijete jako uchazečka o práci v mateřských centrech, mateřských školách, jako chůva, která nabízí individuální hlídání dětí na ŽL nebo v případě, že zvažujete založit vlastní školku.

Doplňující informace:

Cíl akce:získat znalosti a dovednosti v oblasti PP, prohloubit znalosti o vývojové psychologii dítěte a na základě těchto znalostí zabezpečit kvalifikovaný duševní, tělesný a rozumový rozvoj dítěte.
Kontaktní email:registrace@amsolvo.cz
Kontaktní tel.:777327155
Poznámka k ceně:Cena je včetně zkoušky.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání
Poznámka:Kurz směřuje k profesní kvalifikaci a je ukončen zkouškou před autorizovanou osobou.