Techniky korálkování

Pořádá ACZ, spol. s r. o.

Termín:05. 02. 2016
Kraj:Praha
Cena:995 Kč za seminář Kč
 
V tomto kurzu si účastníci osvojí znalosti techniky korálkování, naučí se zvolit vhodný materiál pro výrobu uměleckého předmětu a sami podle vybraného návrhu předmět vyrobit. V kurzu se účastníci také naučí vhodně zvolit náročnost předlohy pro vybranou cílovou skupinu. Získané vědomosti a dovednosti pedagogové využijí v hodinách výtvarné výchovy, v zájmových kroužcích kreativních a výtvarných dílen. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
Obsah kurzu
Seznámení s technikou korálkování
Seznámení s vhodným materiálem a pomůckami (druhy korálků, typy návlekového materiálu, další pracovní pomůcky)
Výroba plastického míčku (výběr vhodného materiálu, navlékání korálků na vlasec, kompletace výrobku, uzavírka)
Výroba 3D zvířátka (výběr potřebného materiálu, navlékání korálků na vlasec či drát, zakončovací práce, výběr zavěšení)
Délka kurzu
Kurz má celkem 6 hodin.
Lektorka kurzu
Petra Hlavačková
Petra Hlavačková, je umělecká výtvarnice a výrobce dekorativních předmětů. V této tvorbě má čtrnáctiletou praxi. Má za sebou různé výstavy věnované jak tvorbě korálků tak i jiného materiálu. Dále se věnuje lektorování tvůrčích kurzů.

Doplňující informace:

Cíl akce:V tomto kurzu si účastníci osvojí znalosti techniky korálkování, naučí se zvolit vhodný materiál pro výrobu uměleckého předmětu a sami podle vybraného návrhu předmět vyrobit
Kontaktní email:acz@aczprace.cz
Kontaktní tel.:222365819
Poznámka k ceně:s DPH
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
dílna
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
pedagogové volného času
Poznámka:Jednodenní kurz, probíhá od 9:00 do 14:30.