Syndrom vyhoření a jeho prevence u pedagogických pracovníků

Pořádá ACZ, spol. s r. o.

Termín:16. 05. 2016 – 24. 05. 2016
Kraj:Praha
Cena:1490 Kč za seminář Kč
 
V tomto kurzu se účastníci získají základní informace o syndromu vyhoření, umí rozpoznat příznaky, naučí se rozpoznávat jednotlivé fáze syndromu vyhoření. Během kurzu se účastníci seznámí s rizikovými faktory syndromu vyhoření v osobním životě i v pedagogické práci a naučí se jim předcházet. Klienti se naučí také zásady duševní hygieny a jak zvyšovat odolnost vůči stresu. Díky praktickému nácviku technik zvládání stresu mohou tyto techniky uplatňovat ve svém profesním i soukromém životě. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol. Obsah kurzu Syndrom vyhoření u učitelů a jeho příznaky Fáze syndromu vyhoření Rizikové faktory syndromu vyhoření Prevence syndromu vyhoření Zásady duševní hygieny pro učitele Stres a jeho zvládání včetně praktického nácviku Délka kurzu Kurz má celkem 12 hodin. Lektorky kurzu Mgr. Barbora Růžičková Mgr. Barbora Růžičková vystudovala jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti se věnuje se primární prevenci a je lektorkou měkkých dovedností. Mgr. Alena Klucová Mgr. Alena Klucová je vystudovaná učitelka MŠ a magistra v oblasti sociální politiky. V současné době pracuje jako lektorka měkkých dovedností. Zaměřuje se na kurzy syndromu vyhoření a komunikačních dovedností.

Doplňující informace:

Cíl akce:V tomto kurzu se účastníci získají základní informace o syndromu vyhoření, umí rozpoznat příznaky, naučí se rozpoznávat jednotlivé fáze syndromu vyhoření.
Kontaktní email:acz@aczprace.cz
Kontaktní tel.:222365819
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
Poznámka:Kurz se koná vždy v pondělí a úterý večer od 17:30 do 20:00.