Specializační kurz prevence rizikového chování

Pořádá Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.

Termín:01. 01. 2019 – 31. 12. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:20000 Kč za celé studium Kč
 
Kurz se skládá z tematizovaných seminářů zaměřených na rozvoj odborných kompetencí, znalostí, dovedností a profesního růstu pedagogických pracovníků (zejména školních metodiků prevence) v oblasti specifické primární prevence a rizikového chování tak, aby mohly být efektivně využity při jejich práci s dětmi a dospívajícími (konkrétně se jedná o znalosti z oblasti rizikového chování, dovednosti pro práci s jednotlivcem a skupinou včetně řešení krizových situací, tvorba plánů a metodik, realizace preventivních aktivit na škole, projektování, rozvoj spolupráce s kolegy a profesní růst).
Kurz je ukončen ústní zkouškou a obhajobou písemné práce. Přihlášky je možné zasílat do 3. 12. 2018.Studium odpovídá Standardům Studia k výkonu specializovaných činností dle § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Kurz je akreditován v systému DVPP pod č.j.:16751/2015-2-428.
Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

Doplňující informace:

Cíl akce:Podpora rozvoje odborných dovedností pro výkon funkce školního metodika prevence.
Kontaktní email:vzdelavani@cppt.cz
Kontaktní tel.:377220325; 731183394
Poznámka k ceně:Kurzovné je možné uhradit najednou nebo formou splátek (ročních, pololetních).
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitel – metodik prevence
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Přesný termín zahájení kurzu bude upřesněn. Účastníci obdrží harmonogram vzdělávání před začátkem kurzu. Přihlášky přijímáme do 3. 12. 2018.