Základy koučinku pro pedagogy

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:04. 04. 2016
Kraj:Zlínský
Cena:980 Kč za seminář Kč
 
č. akreditace MSMT- 973/2014-1-207Hodinová dotace: 9 vyučovacích hodinObsah školení:

Koučink je velmi efektivní metoda k (sebe)rozvoji člověka. Podporuje cestu ke změně, pomáhá v orientaci v problémových situacích, v hledání vhodných řešení a v dosahování krátkodobých i dlouhodobých cílů, ať už v osobním či profesním životě.

Koučink má mnoho tváří a podob, v pedagogické praxi najde využití při práci s jednotlivci i se skupinou dětí, při spolupráci s rodiči i kolegy. Koučovacím přístupem může pedagog například posílit vnitřní motivaci žáků k učení, zlepšit samostatnost, podpořit sebevědomí, rozvinout kreativitu, vzájemný respekt i spolupráci.Školení seznámí účastníky s principy koučinku a koučovacího přístupu, a možnostmi, jak jej využít v pedagogické praxi. Účastníci získají přehled o základních pojmech (kladení otázek a identifikace tzv. silných otázek, stanovování cílů, motivace…) a rozdílech odlišujících koučink od dalších podpůrných přístupů (školení, poradenství, vedení a řízení nebo psychoterapie). Na příkladu názorné ukázky účastníci uvidí, jak koučovací proces vypadá a jaké specifické nástoje a techniky lze využít. Školení bude zaměřeno především na aplikaci těchto postupů do výuky, při práci se skupinou a na nácvik kladení koučovacích otázek.Cíle školení:

Cílem školení je představit koučink a koučovací přístup, jejich principy a možnosti při pedagogické práci s jednotlivci i se skupinou. Účastníci si vyzkouší některé prvky koučovacího přístupu a zreflektují konkrétní možnosti jejich využití.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

http://www.zretel.cz/skoleni/zaklady-koucinku-pro-pedagogy-2/

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem školení je představit koučink a koučovací přístup, jejich principy a možnosti při pedagogické práci s jednotlivci i se skupinou. Účastníci si vyzkouší některé prvky koučovacího přístupu a zreflektují konkrétní možnosti jejich využití.
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:730 684 908
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
přednáška
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
Poznámka:9:00 – 16:30